Pris for klart kommunespråk
Kristin Høie Walstad fikk prisen "Årets trekkhund" for sitt arbeid i Stavanger kommune og i KS fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Marianne Bugge Nordberg

Pris for klart kommunespråk

Kristin Høie Walstad fikk prisen «Årets trekkhund» for sitt arbeid med klart kommunespråk. Prisen henger høyt, og det er første gang en kommune får en slik pris. Walstad fikk utmerkelsen for sitt pionerarbeid i Stavanger kommune og i KS.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner understrekte viktigheten av at KS har tatt tak i kommunespråket da han delte ut prisen. Utmerkelsen ble etablert som en del av prosjektet «Klart språk i staten», og hovedprisen er fortsatt forbeholdt de statlige virksomhetene.

- KS jobber for at kommuner og fylkeskommuner også kan delta i konkurransen om hovedprisen, sier Inger Østensjø, områdedirektør i KS. Hun er tidligere rådmann i Stavanger og har vært med å etablere språkarbeidet i pionerkommunen. Nå leder Østensjø styringsrådet i KS-programmet for klart språk.

Viktig bidragsyter til KS sitt arbeid
Kristin Høie Walstad har bidratt med viktige erfaringer og tankegods inn i KS-programmet.


- Hun har en helhetlig tilnærming til klart kommunespråk, og kjenner godt til fallgruver og muligheter i en kompleks og sammensatt kommuneorganisasjon, sier Anna Holm Vågsland som er prosjektleder for klart språk i KS.

Det er bakgrunnen for at KS også lener seg på hennes erfaringer og vurderinger i den langsiktige satsningen på klart språk i kommunesektoren.

Deler erfaringer
Jan Tore Sanner trakk fram at Walstad fikk prisen fordi hun deler erfaringer og konkrete resultatet.


- Derfor er pionerarbeidet hennes til stor nytte for kollegaer i hele landet. sa Sanner. Walstad viste i takketalen at hun har et et levende engasjement for alle innbyggere, også dem som faller utenfor.


- Walstads klarspråksarbeid strekker seg langt utover målet om effektive tjenester. For henne handler klart språk om å fremme inkludering og styrke demokratiet vårt, sier Vågsland i KS. 

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren