Én million kroner til klart språk er delt ut
Illustrasjon: Bly AS

Én million kroner til klart språk er delt ut

KS har delt ut totalt én million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommuner og fylkeskommuner gjennom en støtteordning i programmet Klart språk i kommunesektoren.

– KS vil gjerne motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid, og derfor er det hyggelig at interessen har vært så stor, sier områdedirektør Inger Østensjø, som har ledet juryen.

I juryen var det representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.

– Siden kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper, er potensialet for deling stort, sier Østensjø.

Støtteordningen er en del av programmet for klart språk, som skal vare fram til 2020. Dette er det første året kommuner og fylkeskommuner får tildelt støtte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med og finansierer KS-programmet for klart språk.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren