Klarspråkprisen 2016
Prisvinneren mottar en original kunstgjenstand til odel og eie. Kunstgjenstanden er utformet av Maud Gjeruldsen Bugge, kunstnerisk leder ved Hadeland Glassverk. Foto: Språkrådet

Klarspråkprisen 2016

Utmerkelsen er en belønning for godt arbeid med klarspråk. I år kan kommuner og fylkeskommuner for første gang konkurrere om en egen hovedpris.

- Den nye klarspråksprisen for kommunesektoren vil ha stor betydning for å skape oppmerksomhet og oppmuntre til et viktig arbeid, sier områdedirektør Inger Østensjø som også leder styringsrådet for Program for klart språk i kommunesektoren. 

KS har vært opptatt av å få en egen pris for klart språk i kommunesektoren og er glad for at sektoren nå har blitt inkludert. Prisen skal både være en belønning for arbeidet som er gjort, og en oppmuntring til å fortsette innsatsen med å skrive klare og brukertilpassede tekster.

- Arbeidet trenger ikke å være gjennomført det siste året. Det vil telle positivt om arbeidet er nyskapende og kan inspirere andre kommuner og fylkeskommuner til å gjennomføre liknende tiltak, sier Østensjø.

Hovedpris for kommuner og fylkeskommuner
Prisen skal tildeles kommuner og fylkeskommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et godt, klart og brukervennlig språk i den skriftlige kommunikasjonen sin. Fristen for å nominere kandidater er 21. oktober 2016.

Prisen vil bli delt ut i løpet av våren 2017 og overrekkes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mer om kriterier for prisen og informasjon om hvordan du nominerer på Språkrådets sider.

Digitale tjenester
Juryen skal ta hensyn til at hovedkanalen mellom forvaltningen og innbyggerne skal være digital. Det innebærer at kommunikasjonen mellom det offentlige og brukerne skal fungere godt i de digitale kanalene som finnes. Språket i interaktive digitale tjenester skal være forståelig, og tjenestene skal kommunisere godt med brukerne. Det er særlig viktig at informasjon om plikter, rettigheter og muligheter er formidlet på en lettfattelig måte.

Klarspråkarbeidet i forvaltningen skal være langsiktig og systematisk. Derfor skal juryen legge vekt på

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert, forankret i ledelsen og at det involverer store deler av virksomheten
  • koblingen mellom språkarbeidet og øvrige arbeidsprosesser – for eksempel digitale tjenester
  • hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
  • hvordan brukernes forståelse av tekster mv. samles og følges opp
  • konkrete resultater (dokumentert ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende)

Kommuneperspektivet i juryen blir ivaretatt av fylkesrådmann Egil Johansen fra Vestfold fylkeskommune, som også sitter i styringsrådet for program for klart språk.

Les mer om prisen på Språkrådets sider.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren