Kurs i klart språk

Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klart språk. 

Kurs i klart språk

Høsten 2017 og våren 2018 er det kurs følgende steder

Kursene er delfinansierte med et begrenset antall plasser (40 stk.), og skal nå flest mulig kommuner og fylkeskommuner.

Vi ønsker derfor mellom to til fem deltakere fra hver enkelt kommune eller fylkeskommune.

Meld deg på ved å trykke på lenkene over. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ser verdien av klarspråk og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber. På kurset lærer du om hva klarspråk er, hvordan du praktiserer det, og hva som skal til for å komme i gang med klarspråk.

Du kan være leder, kommunikasjonsmedarbeider eller fagperson innenfor et bestemt område – det viktigste er at du er motivert for å komme i gang med klarspråk.

Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Målet er at det skal resultere i lokale klarspråksprosjekter for kommunene og fylkeskommunene som deltar.

Du blir en klarspråksressurs i kommunesektoren
KS` storsatsing på klarspråk i kommunesektoren er i gang, og vi begynner med å heve kompetansen gjennom regionale kurs. Over 65 kommuner og fylkeskommuner har allerede vært på kurs. I løpet av to intensive og nyttige dager skal du bli tryggere på klarspråk som fagfelt og få et bilde av hvordan din (fylkes-)kommune kan organisere et vellykket klarspråksprosjekt. Du blir også kjent med kolleger i andre (fylkes-)kommuner som skal i gang med klarspråksarbeid. Dere lærer sammen på kursdagene og blir del av et nettverk som kan samarbeide og dele erfaringer i det videre klarspråksarbeidet i kommunesektoren.

Hvorfor kurs – hvilke gevinster kan kommunen forvente?
Tekstene dere skriver, er nært knyttet til livet i kommunen. Det er blant annet gjennom tekster kommunen møter innbyggerne. Da er det viktig at tekstene fungerer. Men det gjør de ikke alltid: En av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk problem, men det er også et økonomisk problem. Dårlig språk koster staten rundt 300 millioner kroner i året. Det er grunn til å tro at det også koster kommunene dyrt.

Vi skriver i klarspråk når vi skriver gode tekster som innbyggerne i kommunen og fylkeskommunen forstår og kan bruke. Klarspråk sikrer demokratiet, øker servicen og bidrar til effektive tjenester og god ressursbruk.


 

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren