Utdeling av klarspråksprisen 2016
Klarspråksprisene for 2016 blir delt ut 27. februar. Foto: Språkrådet

Utdeling av klarspråksprisen 2016

Hvem vinner klarspråksprisen for 2016? I år deles det ut hele fire priser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, temapris og «Årets trekkhund» på et frokostseminar 27. februar.

Tidspunkt: Mandag, 27. februar 2017, kl. 8.30 - 10.30.
(Det blir kaffe, te og enkel frokostservering fra kl. 8.)
Sted: Oslo Konserthus, Lille sal, Munkedamsvei 14, Oslo
Målgruppe: Ansatte i offentlig sektor
Påmeldingsfrist: 21. februar 2017

Klarspråksprisen for staten har vært delt ut hvert år siden 2009, og går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster.

Nytt i år er at det også deles ut en egen klarspråkspris for kommunesektoren, i tillegg til både temapris og utmerkelsen «Årets trekkhund». Temaprisen for 2016 deles ut til et statsorgan eller en kommune som har jobbet spesielt med tekst som formidler et negativt budskap med klart, godt og brukervennlig språk.

Det er statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal dele ut prisene.

Vi kommer tilbake med et oppdatert program.

Seminaret vil bli overført på nett og opptaket blir lagt ut på nett etterpå. Se klarspråk.no for lenke til sendingen.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren