Verktøy for å skrive slik folk forstår
Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst har vært med på å lage innholdet, og feirer lanseringen med ballonger og bokstavkjeks! Foto: Marianne Baksjøberg, KS.

Verktøy for å skrive slik folk forstår

KS har lansert en verktøykasse for å forbedre språket i kommuner og fylkeskommuner. Metodene vil kunne kartlegge forbedringspotensialet i kommunens tekster, legge til rette for at innbyggerne kan gi innspill og måle effekten av klarspråksarbeid.

– Mange jobber grundig med å teste design og funksjonalitet i digitale løsninger, men selve språket blir ofte litt stemoderlig behandlet.  Dette er et unikt prosjekt, også i internasjonal sammenheng, sa Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst, under lanseringen av metodesamlingen på eKommunekonferansen på Gardermoen. Metodesamlingen fikk tidligere i år positiv internasjonal oppmerksomhet på en språkkonferanse i Østerrike.

Gå til metodesamlingen

Enkelt å bruke
Samlingen er et resultat av et FoU-prosjekt, og består av enkle og praktiske metoder som kommuner og fylkeskommuner kan bruke i sitt eget klarspråksarbeid. Verktøykassen er laget av ideas2evidence og NTB Arkitekst. Noen av metodene egner seg til å kartlegge forbedringspotensialet i kommunens tekster, mens andre er for å få innspill fra brukerne og måle effekten av klarspråksarbeid. Metodene  passer både små og store prosjekter, budsjetter og kommuner.

Vi ønsker å senke terskelen for å sette i gang med brukertesting og effektmåling. Det trenger ikke å være veldig tid- og ressurskrevende å involvere brukerne. Disse metodene er enkle å bruke for alle, og vi håper og tror at mange kommuner og fylkeskommuner vil erfare at brukerinvolvering er både nyttig og morsomt, sier prosjektleder Anna Holm Vågsland i KS.

Viktig i digitaliseringsarbeidet
Selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har organisert et eget klarspråksprosjekt, er det avgjørende å ha et bevisst forhold til språket. Et klart og brukertilpasset språk er avgjørende for gode  digitale tjenester. Et uklart og tungt språk kan skape avstand mellom brukerne og det offentlige, og samtidig øker det faren for misforståelser og unødvendig merarbeid.

Ved å ta i bruk noen av verktøyene fra metodesamlingen kan kommunen eller fylkeskommunen finne ut hvor det oppstår misforståelser i kommunikasjonen med innbyggerne.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren