Nasjonal erfaringssamling om klarspråk
Deltagere på kurs i Bergen i 2015. Foto: Foto: Anne-Karin Løken.

Nasjonal erfaringssamling om klarspråk

Hvert år arrangerer KS en erfaringssamling for kommuner og fylkeskommuner som har kommet i gang med klarspråksarbeid. I år er samlingen 22. og 23. november 2018 på Lillestrøm.

Vi ønsker én til to deltakere fra hver kommune/fylkeskommune. Som deltaker vil du få anledning til å utveksle erfaringer, både utfordringer og gode løsninger, med deltakere fra andre kommuner og fylkeskommuner som også er engasjert i klarspråk.

Deler av samlingen er subsidiert av KS. Deltakeravgiften for 1500 kr for de som ønsker overnatting og 1000 kr for de som ønsker to dagpakker.

Programmet er ikke helt klart, men det blir både faglig påfyll og erfaringsdeling. Samlingen skal være på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Det er  en 10 minutters togtur fra Gardermoen til Lillestrøm.

Fortell oss om deres klarspråksarbeid

Hvis din kommune eller fylkeskommune har kommet i gang med klarspråksarbeid, og du ønsker å delta, ønsker vi at du sender oss en e-post hvor du beskriver hvor langt dere har kommet i prosessen med klarspråksarbeidet.

Spørsmål vi ønsker svar på i e-posten

  • Hva har dere gjort så langt i prosjektet?
  • Er prosjektet del av en større språksatsing?
  • Hvordan er prosjektet organisert i din kommune/fylkeskommune?
  • Hvilken rolle har du i arbeidet i din kommune/fylkeskommune?

Send e-posten til Oda Edvardsen, oda.edvardsen@ks.no

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren