Nasjonal erfaringssamling for dere som er i gang med klarspråksarbeid
Deltagere på kurs i Bergen i 2015. Foto: Foto: Anne-Karin Løken.

Nasjonal erfaringssamling for dere som er i gang med klarspråksarbeid

I fjor deltok over tjue forskjellige kommuner og fylkeskommuner på erfaringssamling. Derfor vil KS arrangere en ny erfaringssamling for kommuner og fylkeskommuner som har gjort seg noen erfaringer og kommet i gang med klarspråksarbeid.

I år blir erfaringssamlingen arrangert på Thon Hotel Arena på Lillestrøm torsdag 23. og fredag 24. november 2017

Lær mer om brukertesting, effektmåling og klarspråk som endringsprosjekt

Vi ønsker én til to deltakere fra hver kommune/fylkeskommune.  Som deltaker vil du få anledning til å utveksle erfaringer, både utfordringer og gode løsninger, med deltakere fra andre kommuner og fylkeskommuner som også er engasjert i klarspråk. Deler av samlingen er subsidiert av KS.

I løpet av de to dagene vi har sammen skal vi teste ut den nye verktøykassen for brukertesting og effektmåling av språkarbeid og lære mer om hvordan vi best arbeider for å endre intern kultur, hva vi gjør når vi møter motstand fra andre i kommunen/fylkeskommunen og hvordan vi best legger til rette for en ny skrivekultur.

Fortell oss om deres prosjekt

Hvis din kommune eller fylkeskommune har kommet i gang med klarspråksarbeid, og du ønsker å delta, ønsker vi at du sender oss en e-post hvor du beskriver hvor langt dere har kommet i prosessen med klarspråksarbeidet.

Spørsmål vi ønsker svar på i e-posten

  • Hva har dere gjort så langt i prosjektet?
  • Hvilke resultatmål har dere for prosjektet i din kommune/fylkeskommune?
  • Er prosjektet del av en større språksatsing?
  • Hvordan er prosjektet organisert i din kommune/fylkeskommune?
  • Hvilken rolle har du i arbeidet i din kommune/fylkeskommune?

Send e-posten til Oda Edvardsen, oda.edvardsen@ks.no

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren