Hvordan søker vi støtte til klart språk?

Fristen for å søke om støtte er 1.mai hvert år.

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til oss på e-post innen 1.mai.

Husk å sjekke at dere får en bekreftelse fra KS på at vi har mottatt søknaden. Ta kontakt med oss hvis dere ikke får bekreftelsen innen to dager.

Søknadsskjema for støtte til klart språk 2018

Dere kan søke om økonomisk støtte til å kjøpe eksterne tjenester som språkopplæring av ansatte, skriveverktsteder, språkfaglig bistand til innhold i språkprofil eller lignende. Les mer om tildelingskriteriene.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren

Støtteordning

Se innhold