Hvordan søker vi støtte til klart språk?

Fristen for å søke om støtte er 1.mai hvert år.

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til oss på e-post innen 1.mai.

Søknadsskjema for støtte til klart språk 2018

Dere kan søke om økonomisk støtte til å kjøpe eksterne tjenester som språkopplæring av ansatte, skriveverktsteder, språkfaglig bistand til innhold i språkprofil eller lignende. Les mer om tildelingskriteriene.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren

Støtteordning

Se innhold