Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

For å bidra til at flere digitale fellesløsninger utvikles for kommunal sektor, etablerer KS nå en finansieringsordning. Disse sidene vil oppdateres i takt med at flere detaljer om ordningen blir avklart.

Nyheter