FIKS

FIKS-plattformen er en samling av kommunale applikasjonstjenester som benyttes i offentlige tjenester. Her finner du mer informasjon om disse og om forvaltningen av plattformen.

Plattform for digital samhandling i kommunal sektor

KS har ansvaret for FIKS plattformen. Plattformen utvikles i tett samarbeid med medlemmene og bygger opp under deres behov for gjennomføringkraft i digitaliseringen.

Les mer

Forvaltning av FIKS-tjenesteplattform

FIKS eies og forvaltes av avdelingen Digitalisering i KS. Drift av servere og applikasjoner er styrt av avtaler med aktører i markedet.

Les mer

SvarUt

SvarUt tjenesten er en sektoruavhengig skybasert fellesløsning som ligger i FIKS plattformen.

Les mer

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.