Digitaliseringsstrategien

KS' digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 har følgende visjon: Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

Styringsmodell