Nettressurser til veiledningen

Her finner du flere veiledningsressurser på nett som kan benyttes i Digihjelpen-tilbudet i din kommune. Ressursene kan enten benyttes i veiledning av innbyggerne eller til kompetanseheving av veilederne.

Tips og råd til deg som veileder

Det er forskjell på å selv ha grunnleggende digital kompetanse og å veilede andre i grunnleggende digital kompetanse. Vi har samlet noen enkle tips og råd til deg som veileder.

Ressurser for veiledere

På digidel.no finner du ressurser til kurs og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner der. Alle ressurser på digidel.no er gratis.

Nettressurser til veiledning fra NAV

NAV har utviklet flere veiledningsressurser til sine tjenester. Disse ressursene kan du som veileder benytte som kompetanseheving dersom du vil lære mer om NAVs digitale tjenester og du kan benytte ressursene i veiledningen med innbyggere.

Nettressurser til veiledning fra Skatteetaten

Skatteetaten har utviklet e-læringskurs som gir en enkel innføring i de sentrale elektroniske tjenestene til Skatteetaten. Disse kursene egner seg best som kompetanseheving av veiledere, men kan også brukes i veiledningssituasjonen med innbyggere.