Hvordan komme i gang?

For å komme i gang med å utvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse gir vi her noen tips og anbefalinger.

Kjennskap til nåsituasjonen

Før man går i gang med å etablere eller videreutvikle veiledningstilbudet er det nødvendig å ha kjennskap til nåsituasjonen i egen kommune.

Forankring av veiledningstilbudet

For å sikre et godt Digihjelpen-tilbud i kommunen er det viktig med forankring i enten politisk eller administrativ ledelse.

Organisering av veiledningstilbudet

Ved organiseringen av veiledningstilbudet er det flere momenter kommunen bør vurdere, samtidig som det er viktig å vite hvor skoen trykker i egen kommune.