Hva er Digihjelpen?

Digihjelpen er navnet på et kommunalt veiledningstilbud som skal bidra med å heve den grunnleggende digitale kompetansen til innbyggerne. Digihjelpen-tilbudet skal være et fast lavterskel veiledningstilbud som er tilpasset lokale forhold.

Om Digihjelpen-prosjektet og Digihjelpen-tilbudet

Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning.

Hva er grunnleggende digital kompetanse?

Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å ta i bruk de offentlige digitale tjenester og for å forhindre digital utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse.

Målgrupper for veiledningstilbudet

Digihjelpen-tilbudet i kommunene er først og fremst rettet mot innbyggere som har behov for grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester for å kunne fungere i dagens digitale samfunn.