Eksempler fra kommunene

Flere kommuner har etablert et Digihjelpen-tilbud, men det er variasjon i hvordan tilbudene er utformet og organisert. I kartet under får du en rask oversikt over hvilke kommuner som har et tilbud.

Kart over veiledningstilbud i kommunene

Ikke alle kommuner har etablert et fast Digihjelpen-tilbud og det er variasjon i hvordan tilbudene er organisert. Vi har derfor utarbeidet et interaktivt kart som gir deg en oversikt over hvilke kommuner som har et Digihjelpen-tilbud.

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

På nett klokken ett i Oppegård kommune

Hver tirsdag klokken ett kan innbyggerne møte opp på biblioteket på Kolbotn og delta på en miniforelesning om et bestemt tema og deretter få individuell veiledning i digital kompetanse av veiledere fra biblioteket og frivillige veiledere.

Datahjelp for vettskremte i Askim kommune

I Askim kommune er servicetorget, biblioteket og NAV fysisk samlokalisert på rådhuset. Nå gir de innbyggerne opplæring i grunnleggende digital kompetanse – kalt Datahjelp for vettskremte.

Fra ildsjelarbeid til godt forankret tilbud

Digital veiledning, «Diggihjelpen» eller Birger-hjelpen, kjært barn har mange navn. Felles for de alle er Øvre Eiker bibliotek og deres tilbud om veiledning i digitale tjenester.

På nett med Ringsaker bibliotek

I Ringsaker kommune satses det på digital veiledning. Til høsten setter biblioteket i gang med Digiuka og et nytt Digipunkt.