Informasjons- og oppstartsmøte NDLA-G
Illustrasjon møte. Foto: ScanStock

Informasjons- og oppstartsmøte NDLA-G

Digi10 og KS arrangerte informasjons- og oppstartsmøte om Nasjonal Digital Læringsarena i grunnskolen (NDLA-G) 15. juni 2016.

Agenda for dagen:

 • Velkommen
 • Informasjon om NDLA-G
 • Beslutningsprosesser og organisering
 • Økonomi
 • Lunsj
 • Arbeidet med mulig styringsform
 • Oppstart og milepæler
 • Videre samarbeid
 • Eventuelt
 • Avslutning

Som forberedelse til møtet ble deltakerne bedt om å sette seg inn i grunnlagsdokumentet (se under) og også å se nærmere på innholdet og oppsettet for eksisterende NDLA for videregående skole.

I tillegg ble deltakerne bedt om å diskutere følgende spørsmålsstillinger «på hjemmebane»:

 • Hva kan grunnskolen bruke av eksisterende NDLA av oppsett og innhold?
 • Hva trengs av andre tilnærminger tilpasset 21.århundrets ferdigheter og elever i grunnskolen for eksempel barnetrinnet?
 • Hva sier Meld.St. 28 (2015-2016) Fag-Fordypning-Forsåelse En fornyelse av Kunnskapsløftet, NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) og NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser om digitale ferdigheter og det digitales plass i fremtidens læring?
 • Er Horizon-rapporten om den digitale utfordringer og kommende teknologier i skolen 2015-2020 kjent?

Nedenfor finnes dokumenter fra møtet.