Best mulig læring for elevene
På konferansen presenterer også Norgesbarometeret en helt fersk undersøkelse om læremidler, som er utført blant lærere på oppdrag fra KS. Alle foto: Ida Grøttvik Slettvoll

Best mulig læring for elevene

Hvordan sikre utvikling og mangfold av læremidler? Det var tema på en konferanse som samlet både skoleeiere, bransjeorganisasjoner og leverandører av læremidler til debatt onsdag.

- I et samfunn med stadig større krav til kompetanse og økt digitalisering, er det en stor utfordring å legge til rette for god og variert læring. KS er opptatt av å diskutere hvordan skoleeiere sikre kvalitetsutvikling og mangfold innen fremtidige læremidler.

Det var stor interesse for konferanse om læremidler i skolen og trangt om plassen, som samlet både skoleeiere, bransjeorganisasjoner og leverandører av digitale læremidler.

Rask digital utvikling
Fagleder og digital pedagog på Ranheim skole Per Anders Moen vektla betydningen av at skolen klarer å følge med på den raske digitale utviklingen.

- Når elevene på første klasse er ferdig utdannet og skal i jobb i 2037 – har vi som skole klart å gi den digitale kompetansen som er nødvendig?

Inviterte til debatt
I desember 2016 sendte IKT-Norge sammen Abelia, Forleggerforeningen, Elevorganisasjonen og Norsk lektorlag et brev til sentrale utdanningsmyndigheter og KS med bekymring om kvaliteten på NDLA. På seminaret onsdag inviterte KS brevskriverne til å presentere sine synspunkter om digitale læremidler.

- Vi i IKT Norge representerer de som leverer løsninger, som gjør det morsommere og spennende å lære. Da NDLA ble opprettet for videregående skole, så kom det samtidig et vedtak om gratis læremidler. At lærere deler er også bra. De negative konsekvensene av NDLA vil være at man fjerner konkurransen og dermed også kvaliteten på lang sikt, forringer mangfoldet. Oppskriften er velprøvd og det er den danske modellen, sier direktør i IKT-Norge Heidi Austlid.

Flere stemmer
Direktør i Forleggerforeningen Kristen Einarsson vektla fornyelsen i Kunnskapsløftet som sitt viktigste mål.

- Dere som skoleeiere har ansvaret for å legge til rette. Vurderingen av markedssituasjonen per i dag gjør at forlagene er tilbakeholdne til å satse på digital utvikling. Jeg ber dere gjøre en grundig vurdering av hva dere mister og hva dere får ved å fortsette dette løpet, sier Einarsson.

- På en del skoler er NDLA det eneste tilbudet. En enkelt tilbyder uten konkurranse. Vi fratas valgmuligheten ut fra faglig skjønn, sier leder av Norsk lektorlag, Rita Helgesen.

- Bøker på strøm ikke er godt nok. Å samle relevante artikler på en nettside er ikke innovativt. Vårt læringsutbytte blir det samme. Hvem som skal levere tjenestene er ikke så viktig for oss, men vi bryr oss om at det er høy kvalitet, valgfrihet på så lavt nivå som mulig, sier leder av Elevorganisasjonen Sylvia Lind.

På konferansen presenterer Norgesbarometeret en helt fersk undersøkelse om læremidler (se lenke under artikkelen), som er utført blant lærere på oppdrag fra KS.