NDLA-Grunnskole

NDLA-Grunnskole

Det jobbes med en utvidelse av NDLA til å omfatte gode åpne digitale læremidler for hele grunnopplæringen. NDLA-G er arbeidstittel på prosjektet. www.ks.no/ndlag