Kvalitetsnettverket (FKK)

Kvalitetsnettverket (FKK)

I fylkeskommunalt kvalitetsnettverk skal delingsarenaene skapes. Erfaringsspredning og forpliktende læring i og mellom fylkeskommunene er kvalitetsnettverkets viktigste virkemiddel.