- Vi utvikler framtidas skole best sammen
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, åpnet Skoletinget 2018. Samskaping er årets hovedtema. Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

- Vi utvikler framtidas skole best sammen

- Vi har en god skole i Norge i dag. Men la det heller ikke være tvil om at framtidas skole vil trenge nye løsninger, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen på Skoletinget 2018. I år er samskaping hovedtema.

- Gjennom samskaping kan vi sammen bidra til at hver elev utvikler seg som en hel person som får utnyttet hele sitt potensial, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet Skoletinget 2018. 

Skoletinget arrangeres av KS hvert annet år, og hovedtema i år er samskaping - ledelse, ansvar og tillit. Konferansen går over to dager: 10. og 11. januar. 
Les mer om Skoletinget her: 

Nærmere 300 skoleeiere, nasjonale myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene og lærerutdannere er samlet i to dager på Gardermoen for å la seg inspirere, diskutere og få innspill til blant annet økt samskaping i skolen. 


Oslo kulturskole sto for åpningsnummeret under Skoletinget 2018.

Skolen er lokal
- Den norske skolen er lokal. Det har den alltid vært. Jeg er overbevist om at dette har vært og fortsatt er en avgjørende kvalitet. For den enkelte skole og det lokalsamfunn som omgir den, men også for den norske skolen, for det norske samfunn og for demokratiet. Det er essensielt for kvaliteten i våre skoler og i våre lokalsamfunn at det fortsetter slik. Skolen må fortsatt være en organisk del av norske lokalsamfunn og av norsk lokaldemokrati, sa Gunn Marit Helgesen i sin innledning.

Forfatter og rådgiver, Charles Leadbeater fra The Londons Speaker Bureau, snakket om betydningen av en aktiv elevrolle for en innovativ og framtidsrettet utdanning på Skoletinget 2018. 

Skolen tilhører oss alle
- Skolen tilhører hele samfunnet – alle innbyggerne. Derfor er utvikling av skolen en av de viktigste oppgavene for kommuner og fylkeskommuner. Og derfor er det både riktig og viktig at politikere i kommuner og fylkeskommuner er opptatt av skolen og bryr seg om den. Lærerne skal ha respekt og anerkjennelse for den viktige jobben de gjør på vegne av samfunnet, sa Helgesen. - Likevel trenger vi også ledelse og samskaping for å utvikle skolen videre. Lærerne skal være lærere. Lederne skal være ledere. Og politikerne skal være politikere. Men det er når alle disse jobber i samme retning for en stadig bedre skole, der elevenes læring står i sentrum for alles interesse, at vi utvikler den gode skolen for framtida. Derfor er temaet for Skoletinget 2018 nettopp samskaping.

Gjennom samskaping kan vi sammen bidra til at hver elev utvikler seg som en hel person som får utnyttet hele sitt potensial Styreleder Gunn Marit Helgesen

Ledelse, ansvar og tillitt er avgjørende
- Samskaping handler om å involvere ulike aktører i utviklingsprosesser på et tidlig tidspunkt. Slik skapes eierskap til utviklingen, og slik kan flere ideer til nye løsninger se dagens lys. Samskaping foregår på mange arenaer. Felles for alle er at ledelse, ansvar og tillit er avgjørende faktorer for at det skal fungere. Ledelsen i kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å legge til rette for samskaping, det samme har ledere i skolene.

Elever og foreldre må bli hørt
- Mange kommuner har erfart den store styrken det er å involvere innbyggerne tett i kommunenes utviklingsprosjekter. Det er innbyggerne som best kjenner egne behov. I skolene kan elevene og foreldrene gi de gode innspillene. Ledere og lærere må legge til rette for at elever og foreldre kan bli hørt og få mulighet til aktivt å medvirke for å skape nye løsninger, sa Gunn Marit Helgesen.

Leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, snakket til Skoletinget om aktive, kristiske og kreative elever og hvordan vi kan utfordre det etablerte i den norske skolen i dag.  

Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet, snakket om overordnet del av nytt læreplanverk og fagfornyelsen.

- Ledelse i kommunene og fylkeskommunene er kompleks. Det utøves politisk lederskap, administrativt lederskap og lederskap på den enkelte virksomhet. Denne kompleksiteten har også betydning for hvordan kommunene, skolene og lærerne kan ivareta sine ulike ansvarsområder for elevenes læring, utvikling, trivsel og tilhørighet, og derfor kreves dialog og samhandling, sa Gunn Marit Helgesen.
- Gjennom samskaping kan vi sammen bidra til at hver elev utvikler seg som en hel person som får utnyttet hele sitt potensial. Dette må være vår felles visjon!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på Skoletinget 2018 og snakket om blant annet fagfornyelsen i den norske skolen. 

Nærmere 300 mennesker deltar på Skoletinget 2018.


Fakta

Skoletinget er en møteplass for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. Nærmere 300 mennesker fra skoleeiere, nasjonale myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene og lærerutdannere er samlet i to dager på Gardermoen for å la seg inspirere, diskutere og få innspill til blant annet økt samskaping i skolen.