Skoletinget 2018: Samskaping - ledelse, ansvar og tillit
Skoleeierprisen deles ut av kunnskapsministeren under Skoletinget 2018. Nå er det på tide å melde seg på. Illustrasjon: Bly

Skoletinget 2018: Samskaping - ledelse, ansvar og tillit

- Skoletinget er en viktig møteplass for alle som er interessert i norsk skole, sier utdanningsdirektør i KS, Erling Barlindhaug. Skoletinget arrangeres av KS over to dager i januar 2018. Påmeldingsfristen nærmer seg.

Skoletinget er en møteplass for kommuner, fylkeskommuner og andre som jobber for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.
- På konferansen Skoletinget løfter vi opp viktige temaer som KS og kommunesektoren er opptatt av. Gjennom god dialog med våre medlemmer får vi innsikt i hva som fungerer godt, men også endringsbehov. Barn og unge er vår viktigste ressurs, sier Erling Barlindhaug. 

Se kortfilm om Skoletinget her: 

Hovedtema er samskaping
Skoletinget går av stabelen 10. – 11. januar 2018 på Clarion Hotell & Congress, Oslo Airport Gardermoen.

KS inviterer kommuner og fylkeskommuner ved folkevalgte og administrasjon, skoleledere, tillitsvalgte, UH- sektor, foreldre, Elevorganisasjonen, statlige myndigheter med flere som har interesse for norsk skole til Skoletinget 2018.  Hovedtema i år er Samskaping - ledelse, ansvar og tillit.

Gode innledere
På Skoletinget kommer blant annet forfatter og rådgiver, Charles Leadbeater fra Londonspeaker, og skal snakke om betydningen av en aktiv elevrolle for en innovativ og framtidsrettet utdanning. 
Professor Linda Lai fra BI skal forelese om betydningen av mestringsorientert ledelse, ansvar og tillit.
Nytt læreplanverk blir et sentralt tema under konferansen. Overordnet del og fagfornyelsen vil bli presentert av direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilsen, og kommentert av direktøren for Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad. Det er lagt opp til spennende diskusjoner og gode dialoger om hvordan aktive kommuner og fylkeskommuner kan samskape for å møte framtidas utfordringer.

Skoletinget 2018 skal:

  • Synliggjøre betydningen av elevenes aktive deltakelse
  • Fremme eierforhold til nytt læreplanverk
  • Inspirere til samskaping
  • Vise nye muligheter og løsninger
  • Gi økt kunnskap om mestringsorientert ledelse

Skoleeierprisen deles ut av kunnskapsministeren. 

Se lenke under for påmelding og program til Skoletinget.