Skoletinget 2016
Framtidsdrømmer. Illustrasjon: BLY/Ståle Hevrøy

Skoletinget 2016

Skoletinget går av stabelen 14. og 15. januar 2016 med "liv og læring for fremtiden" som tema.

På Skoletinget 2016 inviterer vi skoleeiere, nasjonale myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdannere og andre med interesse for skole til kunnskapsutvikling om elevenes læring og tilhørighet i framtidas skole.


Sten Ludvigsen og Øystein Djupedal vil orientere om arbeidet i sine utvalg:

  • Ludvigsenutvalget (NOU 2015: 8) Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser)
  • Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt miljø)

KS presenterer sitt FoU-prosjekt «Framtidas kompetanse – en medlemsdialog», og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ut Skoleeierprisen.

I tillegg vil ulike interessante aktører fra inn- og utland utfylle bildet ytterligere: Hva betyr tilhørighet? Hvilke kompetanser og arbeidsmåter vil være viktige for læring i framtida?

Store og nødvendige endringer er på vei for å møte framtidas utfordringer, og kommunenes og fylkeskommunenes aktive innsats som skoleeiere er avgjørende for å lykkes.

 

Videre lesning