Kvalitet i skolen

Kvalitet i skolen

KS vil bidra til tettere samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter med målsetting om bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen (KS' eierstrategi). Her finner du artikler, høringer og FoU-er om kvalitet i skolen.


Artikler