Kultur: Lederkonferansen
Elever fra Os kulturskole på scenen under Ungdommenes kulturmønstring. Foto: ULM/Flickr

Kultur: Lederkonferansen

KS er for første gang medarrangør for Lederkonferansen i Oslo 20.-21. april. «Ledelse og styring for kvalitet» er tema på årets konferanse som arrangeres sammen med Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole.

Et av målene i KS' og Norsk kulturskoleråds Kulturprosjektet Oppspill er å bidra til en kunnskapsbasert utvikling, blant annet gjennom utviklingen av kompetanse for ledere i kultursektoren. I løpet av konferansen blir det gjennomført en dialogprosess blant deltakerne som en del av KS' satsing "Kultur for framtida".

Gå direkte til påmelding

Hvem møter du?

Fotokollasj: Egil Hofsli

Foredragsholdere er hopplandslagstrener Alexander Stöckl,  Lin Marie Holvik, direktør for Kulturtanken, Halvor Inge Bjørnsrud, professor ved Høgskolen Sørøst-Norge, Marlen Faannessen, seniorrådgiver i KS-Konsulent as, og Ann Evy Duun, rådgiver/prosjektleder for samarbeidet Norsk kulturskoleråd/KS (de to sistnevnte holder foredrag sammen).

Alexanders Stöckls foredrag har fått tittelen «Hvordan bygge et vinnerteam» og handler om hva kulturen kan lære fra idretten. Stöckl forteller om hvordan hopplandslaget jobber og hvorfor de som lag presterer.

Lin Marie Holviks foredrag har tittelen «Sammen om læring og ledelse - kvalitet i endringsprosesser».

Halvor Inge Bjørnsruds foredrag «Ledelse for delingskultur» handler om hva rammeplanen for kulturskolen sier om ledelse av det pedagogiske fellesskap.

Marlen Faannessen og Ann Evy Duuns foredragsøkt er todelt, med titlene «Kultur for framtida» og «Ledelse og styring for kvalitet».

Røe Isaksen kommer

I tillegg til foredragsholderne, kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å innlede og dele ut pris til Årets kulturskolekommune 2017.

Det blir også bidrag fra blant andre Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd, og Erling Lien Barlindhaug, direktør for utdanning i KS. Se hele programmet på lenken nedenfor.

Ann Evy Duun

Ann Evy Duun

Rådgiver/Prosjektleder