Kulturprosjektet Oppspill
Kulturprosjektet Oppspill har som mål å jobbe for at det lokale og regionale kulturlivet gis en tydelig stemme når nasjonale beslutninger tas i kulturpolitikken. Foto: Scanstock

Kulturprosjektet Oppspill

KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om felles kultursatsing: Kulturprosjektet Oppspill.

Prosjektet har to hovedfokus: Kulturskole og kultur som interessepolitisk område. Prosjektet skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Videre skal prosjektet bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt. Gjennom en slik samhandling styrkes kompetansen i KS, Kulturskolerådet og kommunene. 

Kulturprosjektet Oppsill varer i to år og har som mål å:

  • Jobbe for at det lokale og regionale kulturlivet må gis en stemme der nasjonale beslutninger tas
  • Tydeliggjøre kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet
  • Fremme kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet i KS og Kulturskolerådets interessepolitiske arbeid   
  • Sette kulturfagenes egenart på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon

Prosjektet vil ha en styringsgruppe bestående av KS, nasjonalt og regionalt nivå, og Norsk kulturskoleråd, nasjonalt og regionalt nivå. Gruppa vil ha tett kontakt med representanter for lokale og regionale kulturadministrasjoner underveis i arbeidet. Prosjektet skal fortrinnsvis nytte etablerte møtearenaer og nettverk.