Felles kultursatsing
Skulpturlandskap. Foto: Leirfjord kommune

Felles kultursatsing

Styringsgruppemøtet for felles kulturprosjekt i regi av KS og Norsk kulturskoleråd har markert starten på prosjektet som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon.

Prosjektet skal bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

Ann Evy Duun startet 1. september som rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. KS og Norsk kulturskoleråd er to organisasjoner med samme eier, og det er behov for å skape en tettere samhandling mellom KS og Kulturskolerådet. Gjennom en slik samhandling styrkes kompetansen i KS, Kulturskolerådet og kommunene.

Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i en del av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver for Norsk kulturskoleråd med ansvar for Nord-Trøndelag. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd. Norsk Kulturforum er samarbeidsorganisasjon, og deltar som observatør i styringsgruppa.

Kontorstedet for stillingen er på Steinkjer, ved KS Nord-Trøndelag sitt kontor på Fylkets hus.

Etter endt prosjektperiode er målene at:

  • Kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter.

  • Kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles.  

  • Kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid.    

  • Kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon

 

Styringsgruppa for Felles kultursatsing; fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigdis Festervoll (Norsk kulturforum), Bjørn Skjelstad (Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag) og Ann Evy Duun (Prosjektleder/Rådgiver)