Ås er årets kulturskolekommune
Elever på kulturskolen i Ås kommune i aksjon på forestillingen Vår i vente, som ble fremført i mars. Foto: Bosak Hameraas, Ås avis

Ås er årets kulturskolekommune

Ås kommune ble tildelt prisen for beste kulturskole 20. april på Ledelseskonferansen. KS er for første gang medarrangør.

- Musikk, kunst og litteratur gjør livet rikere. Kulturskolen er utrolig viktig, fordi den utfyller det barn og unge lærer gjennom den ordinære skolegangen. Det er positivt at KS legger så stor vekt på kulturskolene i sin medlemsdialog, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet Magnus Thue.

Thue delte ut prisen Årets kulturskolekommune til ordfører i Ås kommune Ola Nordal og rektor på kulturskolen i Ås Alexander Krohg Plur. 

- Dette er en stor ære og vi er veldig glade. Kulturskolen er en viktig del av vår identitet i Ås kommune. Vi har mange sterke ildsjelder, som har bidratt til at kulturskolen har hatt et så godt tilbud de siste femti årene, sier ordfører i Ås kommune Ola Nordal. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet at kulturskolen i Ås kommune har vist en fremragende evne til å knytte seg til eksterne samarbeidspartnere. Kulturskolen i Ås har et variert tilbud til barn og unge i kommunen. De tilbyr undervisning i blant annet kirkeorgel, tuba, musikal og babydans. 

Lederkonferansen er den årlige møteplassen for kulturskoleledere, kulturpolitikere og kulturledere. Det er første gang KS er medarrangør sammen med Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole. Tema er «Ledelse og styring for kvalitet» er tema på årets konferanse, som går over to dager .