Kultur

Kultur

Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens/fylkeskommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst, der samspillet med frivillige er et sentralt bidrag.

Ann Evy Duun

Ann Evy Duun

Rådgiver/Prosjektleder