Seminar om ledelse i skolen
Mandag 19. mars arrangerer KS seminar med tema lanseringen av en ny rapport om ledelse i skolen og presentasjon av utviklingsprogrammet Led skole. Foto: Scanstock

Seminar om ledelse i skolen

19. mars arrangerte KS seminar om mellomlederrollen i skolen og verktøyet Led skole. Opptak av seminaret kan ses her.

Programmet for seminaret er todelt: Først legger Kunnskapssenter for utdanning fram en ny kunnskapsoversikt om rollen til mellomlederne i skolen. Deretter presenteres verktøyet Led skole, som er basert på kunnskapsgrunnlaget fra førstnevnte rapport. 

- Dette er et tema jeg tror vil engasjere skole-Norge. Vi oppfordrer alle til å se seminaret sammen med kolleger og legge til rette for gode diskusjoner om ledelse i skolen, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS Erling Lien Barlindhaug.

Se opptak av seminaret her:

Del 1: lansering av ny rapport om mellomledere
Det er bred enighet i forskningen om at mellomledere er – og lenge har vært – en uutnyttet ressurs i skolen. Forskerne finner at mellomledere ofte mangler- eller har en diffus jobbeskrivelse. Jobben deres bestemmes først og fremst av rektors behov for avlastning eller skjerming og lærernes behov for praktisk hjelp og støtte. At mellomledere normalt får arbeidsoppgaver delegert ad hoc gjør i tillegg jobben uklar og overbelastet. Dette får forskerne til å påpeke at slik jobben er i dag, forbereder den verken mellomlederne på en rektorstilling eller bygger deres kompetanse.

Rapporten drøfter på hvilken måte denne rollen kan videreutvikles.

Del 2: presentasjon av verktøyet Led skole
- KS har utviklet Led skole fordi både mellomlederne og rektor, samt lokale og nasjonale myndigheter ønsker at mellomlederne skal bruke mer tid på blant annet profesjonsfellesskapet og pedagogisk utviklingsarbeid. Samtidig oppgir skoleledelsen at de trenger bedre ferdigheter til å analysere behov, drive prosesser og til «å få lærerne med seg», sier Barlindhaug.

Led skole tilbyr et rammeverk for å overføre lederteori til god lederpraksis i skolene. Rammeverket gir føringer og anbefalinger for planlegging, gjennomføring og oppfølging av lederutvikling i kommunene. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og komplementere annen lederutvikling i kommunen og fylkeskommunen. 

Led skole har en egen plattform der informasjon om planlegging og gjennomføring finnes lett og kostnadsfritt tilgjengelig. I tillegg planlegges det publisering av fagstoff og verktøy for lederutøvelse og -utvikling senere i 2018. 

Innføringskurs i Led skole arrangeres i Oslo 8.-9. mai 2018, lenke til program, målgruppe og påmelding finnes her. Spørsmål til Led skole kan sendes til eetg@ks.no