Framtidas kompetanse

Framtidas kompetanse

Framtidas kompetanse er under debatt. KS' medlemsdialog om framtidas kompetanse har gitt kunnskap om hvordan barn og unge utvikler relevant kompetanse i et samfunn i endring.