Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende

Østlandsforskning har på oppdrag fra KS utredet organisering av - og erfaringer med - samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Resultatet synliggjøres gjennom to filmer, rapport og eksempelsamling.