Undersøkelse om læremidler
NDLAs hovedoppgave er å kjøpe inn og legge til rette læringsressurser som bidrar til best mulig læring for eleven. Foto: Scanstock

Undersøkelse om læremidler

En ny undersøkelse viser at et flertall av lærere opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt og de selv har en aktiv rolle.

- I snart ti år har fylkeskommuner og lærere i videregående skole gjennom NDLA vært med på å øke mangfoldet av læremidler. Uten NDLA ville læreren og elevene vært bundet av å bruke det læreverket som skolen har kjøpt inn, sier direktør for utdanning i KS Erling Barlindhaug.

NDLA (Nasjonal digitale læringsarena) sørger for gratis og fritt tilgjengelige læremidler i videregående skole. I forbindelse med at NDLA-g er under utvikling har det vært rettet kritikk mot prinsippet om et innkjøpssamarbeid mellom fylkeskommunene minsker konkurransen og at det forringer kvalitet og mangfold.

Hvordan opplever lærerne selv mangfoldet og muligheten til å bruke digitale læremidler? Det ønsket KS å søke svar på. Norgesbarometeret har på oppdrag fra KS foretatt en undersøkelse blant lærere over hele landet for å få et inntrykk av hvordan lærere selv opplever bruken og mangfoldet av digitale læremidler.

- KS er opptatt av at fylkeskommunene og kommunene som skoleeiere skal ha mulighet til å organisere seg og samarbeide. Våre medlemmer ønsker NDLA og gjennom denne undersøkelsen får vi også et inntrykk av hvordan brukerne, altså lærerne, opplever kvaliteten på og mangfoldet av digitale læremidler i dag, sier Erling Barlindhaug.

Hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • Halvparten mener at det viktigste som kan gjøres for å øke bruken av digitale læremidler er bedre tid og mulighet til å prøve ut.
  • Omtrent ni av ti lærere vurderer at de har tilstrekkelig kompetanse til å velge og vurdere læremidler selv.
  • Neste sju av ti lærere opplever at deres skole bruker et større mangfold av læremidler enn tidligere.
  • Lærerne mener at de tilgjengelige digitale læremidlene holder høy faglig kvalitet.

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk