NDLA Nasjonal digital læringsarena
Foto: photos.com

NDLA Nasjonal digital læringsarena

Målet for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er gode åpne digitale læremidler i alle fag i den videregående skolen. 

NDLA fungerer som en utviklingsarena for digitale læremidler innen videregående opplæring. Læremidlene på NDLAs sider er mye brukt i videregående skole, og trafikken øker. NDLA lykkes også med å engasjere markedet i stor grad, og lærere fra hele landet deltar i redaksjonelt arbeid.

Mange kommuner bruker NDLA, og mange spesielt større kommuner ønsker å bli en del av NDLA-fellesskapet.

Forleggerforeningen innklaget i 2010 NDLA for ulovlig statsstøtte. EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at dette ikke kan regnes som statsstøtte slik begrepet er definert i EØS-avtalen siden NDLA ikke er en kommersiell virksomhet. I tilbakemeldingen fra ESA heter det at NDLAs arbeid for innkjøp, utvikling og distribusjon av digitale læremidler faller inn under den lovgitte avgrensing for offentlig utdanning. NDLA er en integrert del av den offentlige forvaltningen og tilbyr tjenester gratis til norske skoleelever.

Les mer om arbeidet med utvidelse til NDLA for grunnskolen (NDLA-G) her.

Khan Academy
Khan Academy er tilgjengelig for alle. NDLA jobber med å få oversatt store deler av Khan Academy til norsk. 

Myte og fakta
For å imøtegå myter, meninger og holdninger som ser ut til å ha festet seg om NDLA har KS laget noen oppsummeringer i form av «myte og fakta» som kunnskapsgrunnlag for arbeidet.