KS Besøkssenter
Elever fra Elvebakken vgs spiller Kommunespillet. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll.

KS Besøkssenter

I KS Besøkssenter kan elevene spille Kommunespillet - et digitalt læringsspill for elever på 10. trinn og i videregående skole.

KS Besøkssenter ligger i Kommunenes Hus. Her kan elever spille Kommunespillet – et digitalt læringsspill tilrettelagt for kompetansekrav og læringsmål i Kunnskapsløftet, og skreddersydd etter læreplaner i samfunnsfag, utdanningsvalg og helsearbeiderfaget. Læringsspillet er særlig egnet for elever på 10. trinn og i videregående opplæring. Et besøk er gratis, varer i cirka to timer, og vi står for enkel bevertning.

Veldig gøy og bra grafikk – både underholdende og lærerikt om lokalpolitiske prosesser. Elev om Kommunespillet

Vi befinner oss i fiktive Snasen kommune, en mellomstor norsk kommune med typiske utfordringer. Antall eldre med behov for pleie og bolig er økende og kommuneøkonomien er anstrengt. Ordføreren i Snasen kommune har gått til valg på et løfte om oppføring av nytt eldresenter, og elevene spiller rollen som rådgivere for Snasen kommune i dette spørsmålet. De må utforme et forslag til eldresenter som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart i forhold til kommunens økonomi og behov. 

Deltakerne blir tildelt ulike roller i ekspertgruppen. De løser individuelle oppgaver knyttet til tomt/bygg, innovasjon, trivsel og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt.

Gjennom humor og interaksjon får elevene et godt innblikk i hvordan lokalpolitikk fungerer i praksis og hvordan innbyggerne kan engasjere seg i- og påvirke lokalsamfunnet.  Elevene får også en opplevelse av hvilke karrieremessige muligheter som finnes i kommunesektoren.