Skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier»

Skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier»

KS har utarbeidet skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater» som kan skreddersys til gjennomføring på regionalt og lokalt nivå.