Entreprenørskapsprisen 2018 til Rakkestad
KS og Ungt Entreprenørskap samarbeider for at for at entreprenørskap og kobling mellom arbeidsliv og skole skal ligge i kommunale planer og strategidokumenter. Rakkestad kommune fikk årets pris. Foto: KS

Entreprenørskapsprisen 2018 til Rakkestad

Østfold-kommunen Rakkestad er vinner av Entreprenørskapsprisen 2018. Prisen er en hederspris som går til kommuner og fylkeskommuner med fokus på entreprenørskap i utdanningen.

Prisen deles ut annethvert år til en kommunal eller fylkeskommunal skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid.
- I år går prisen til en kommune som har jobbet beundringsverdig og forbilledlig med samskaping og har gjennom langsiktig arbeid klart å bygge en kultur for entreprenørskap, sier leder av Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. 

Vinneren av Entreprenørskapsprisen 2018 er Rakkestad kommune fra Østfold. Prisen ble delt ut på Skoletinget 2018 av Grete Ingeborg Nykkelmo. 

Sammen med KS jobber Ungt Entreprenørskap for at entreprenørskap og kobling mellom arbeidsliv og skole skal ligge i kommunale planer og strategidokumenter. Entreprenørskapsarbeid er en investering i lokalsamfunnenes fremtid, etablererraten av virksomheter i kommuner øker når ungdommen besitter entreprenøriell kompetanse. 

Dette sier juryen om Rakkestad kommune: 

  • Rakkestad kommune har hatt en helhetlig og godt forankret entreprenørskapssatsing som omfatter hele utdanningsløpet siden 1996. Alle skolene i kommunen gjennomfører alle Ungt Entreprenørskaps grunnskoleprogrammer.

  • Rakkestad kommune legger til rette for kompetanseutvikling i det pedagogiske personale på alle nivåer i utdanningsløpet. Hvert år deltar lærere på entreprenørskapskurs arrangert av Ungt Entreprenørskap.

  • Kommunens ordfører og enhetsleder for skole og oppvekst deltar alltid i juryarbeid ved fylkesmesterskap på ulike nivåer.

  • Rakkestad kommune legger godt til rette for økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv og samfunnsliv. Skolene har et nært og godt samarbeid med lokale bedrifter, og de har årlig flere aktiviteter i samarbeid med Rakkestad næringsråd i det lokale næringshuset. Alle elevene i kommunen får gjennom jobbskyggingskonseptet hospitere i bedrifter for å gjøre seg kjent med hvilke muligheter som finnes innen lokalt nærings- og arbeidsliv.

  • Kommunen stimulerer til økt kontakt med utdanningssystemer i andre land, økt kontakt med internasjonale nettverk og større muligheter for elever og studenter til å få internasjonal erfaring. Rakkestad har i en årrekke deltatt i ulike Comenius-prosjekter, interregprosjekter og hatt elevutvekslinger med skoler i Europa. Kommunens ungdomsskole mottok for øvrig «The European entrepreneurial school award» i 2015. Prisen ble delt ut ved EU-parlamentet i Brüssel i desember 2015.