Yrkes-NM helsearbeiderfaget
Foto: Hanne Mensner Lerstang

Yrkes-NM helsearbeiderfaget

Yrkes-NM i helsearbeiderfaget blir arrangert hvert annet år. Neste Yrkes-NM er i 2016. Vinneren representerer Norge i helsearbeiderfaget i yrkes-VM i Dubai 2017.

For å delta i yrkes-NM må deltakerne vinne fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget. Alle deltakerne må være lærling eller helsefagarbeider under 22 år.

Hvert lag består av en deltaker, som under yrkes-NM skal løse oppgaver en helsefagarbeider gjør i sin arbeidshverdag. Det kan være en hjemmeboende dame som trenger oppfølging av sin sukkersyke, en førstehjelpsoppgave, med en akutt blødning eller brannskade eller fra en sykehusavdeling. 

Gjennom konkurransene blir helsearbeiderfaget vist frem på en positiv måte, deltakerne får vist både sine teoretiske og praktiske ferdigheter og det er artig å være publikum!