Landstinget anbefaler flere læreplasser
Se etter merke for godkjent lærebedrift når du skal kjøpe tjenester! Foto: Merkeordningen

Landstinget anbefaler flere læreplasser

Landstinget 2016 anbefaler kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor med minst 2 pr 1000 innbyggere pr. år. Landstinget anbefaler også økt oppmerksomhet på lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser.

Landstinget ser at fagkompetanse kan bli en knapphet framover. Et tett og godt samarbeid mellom fylkeskommunene og arbeidslivet lokalt om flere læreplasser bidrar til gode løsninger og bedre rekruttering til disse yrkene. Læreplasser i både i offentlig og privat sektor er nødvendig for at flere gjennomfører en yrkesutdanning.

Landstinget vedtok følgende anbefaling til kommuner og fylkeskommuner om lærlinger og lærlingklausul:

  • Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor med minst 2 pr 1000 innbyggere pr. år
  • Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å styrke oppfølgingen av lærlingeklausuler ved offentlige innkjøp
Vi er veldig fornøyd med at landstinget er så offensive i sitt ønske om å satse på lærlinger. Alle som jobber for flere læreplasser i kommunal sektor har nå fått et ambisiøst mål å strekke seg etter. Erling Lien Barlindhaug, avdelingsleder utdanning

Tidligere har landstinget i KS anbefalt 1 lærling pr 1000 innbyggere. Dette målet er det mange som har nådd, og flere kommuner har satt lokale mål om 2 lærlinger pr 1000 innbyggere.

Det nye målet er ambisiøst, men det er er langt fra urealistisk. Landstinget anbefaler også å øke satsingen på heltidsstillinger. Dette vet vi har stor betydning for om ungdom ønsker å søke jobb i kommunal sektor.


KS mener

Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor med minst 2 pr 1000 innbyggere pr. år.
(KS Landstingsuttalelse 17.2.2016) 


KS mener

Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å styrke oppfølgingen av lærlingeklausuler ved offentlige innkjøp.
(KS Landstingsuttalelse 17.2.2016)