Velkommen til Menn i helse-dagen 2018
Østlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet Menn i helse og funnene blir presentert 14. juni.

Velkommen til Menn i helse-dagen 2018

Menn i helse er et unikt prosjekt for arbeidsledige menn mellom 25-55 år. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. 14. juni ser vi på erfaringene så langt.

Prosjektet er ansett som et av de mest vellykkede tiltakene for å rekruttere menn til helsesektoren.

14. juni inviteres det til Menn i helse-dagen for å dele erfaringer og suksesser fra prosjektperioden.

Gå direkte til mer informasjon og påmelding

Du vil få møte helserekrutter som forteller egne historier, arbeidsgivere og Nav som vil dele erfaringer og gevinster fra prosjektet. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kommer også!

Østlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av Menn i helse og funnene vil bli presentert denne dagen.

Tid: Torsdag 14. juni 2018 kl. 09.30-15.00

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 7, Oslo

Se hele programmet for Menn i helse-dagen (pdf)