Vern mot netthets og trusler
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne tar netthets og trusler mot ansatte i barnevernet alvorlig. Hun deltok på rådslaget 20. april. Foto: Ida Slettevoll

Vern mot netthets og trusler

Ansatte i barnevernet er særlig utsatt for hets, vold og trusler. KS og Bufdir inviterte til rådslag til hvordan netthets kan forebygges.

- Hets og direkte voldstrusler fremsatt gjennom sosiale medier er et økende problem. Også fosterhjem utsettes for voldstrusler. Ansatte i barnevernet må være åpen for kritikk, men skal ikke tåle hets, vold eller trusler om vold, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne da hun innledet dagen.

 - Vår viktigste oppgave i kommunene er å gi barn en trygg oppvekst. KS vil bistå kommunene med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte. KS vil også bidra til å opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne, sa direktør for helse og velferd i KS Åse Laila Snåre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arbeider målrettet for å forebygge og skape bevissthet om hatefulle ytringer i det offentlige rom. I 2016 lanserte regjeringen en strategi mot hatefulle ytringer (2016-20120) og Bufdir har fått ansvar for å iverksette flere av tiltakene i strategiene.

- Kritikk av barnevernet er legitimt og en del av samfunnsdebatten. Netthets utfordrer imidlertid også omdømme til barnevernet, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

På møtet diskuterte utvalgte kommuner, eksperter og sentrale aktører hva som kan gjøres for å forebygge netthets, sjikane og trusler mot ansatte i barnevernet. Barnevernssjefene i Volda, Askøy og Tønsberg/Horten presenterte noen av sine erfaringer.

Dagbladet har undersøkt trusler og sjikane rettet mot barnevernsledere i en rekke kommuner i februar. I undersøkelsen kom det frem at 85 av 104 barnevernstjenester mener sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet. 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler. 33 barnevernsledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.