Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli.

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2017:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

 Samlet godtgjøring

0-6 år

5 140

7 900

13 040

6-11 år

6 375

7 900

14 275

11-14 år

6 970

7 900

14 870

15 år og eldre

7 570

7 900

15 470

Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp, som reguleres i mai hvert år. 

Besøkshjem

Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter også besøkshjem/avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem/avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen. Les mer om forskriften og særavtalen

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2017:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0­-10 år

285

760

1 045

10 år og eldre

330

760

1 090