Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem
Godt med en hånd å holde i. Foto: KS

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1.juli 2015

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-6

4 870

7 600

12 470

6-11

6 040

7 600

13 640

11-15

6 600

7 600

14 200

15 år og eldre

7 175

7 600

14 725

 

Veiledende satser for besøkshjem per barn per døgn fra 1. juli 2015

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0-10 år

265

730

   995

10 år og eldre

310

730

1 040