Seminar om tilskudd og tilsyn i private barnehager
Bli med på erfaringsseminar 4. september. Om tilskuddsberegning og økonomisk tilsyn i barnehagesektoren. Foto: Scanpix

Seminar om tilskudd og tilsyn i private barnehager

KS inviterer til erfaringsseminar om tilskuddsberegning og økonomisk tilsyn i barnehagesektoren 4. september 2018. Påmeldingsfrist er 20. august. Samtidig lanserer KS et rammeverk for gjennomføring av økonomisk tilsyn.

- Økonomisk tilsyn med private barnehager kan være utfordrende og regelverket er til dels uklart og krevende å tolke, sier avdelingsdirektør for utdanning, Erling Lien Barlindhaug.

Nytt rammeverk
KS har i samarbeid med noen av kommunene utarbeidet et rammeverk med tips til hvordan tilsynet bør gjennomføres fra kommunens side. Rammeverket finner du her. 

- Kommunene begynner å få god erfaring med beregning av tilskudd til private barnehager. Likevel opplever vi at det oppstår usikkerhet, feil og klager som kan unngås, sier Barlindhaug.

Veileder
KS har sammen med PBL utarbeidet en mal for tilskuddsberegningen med tilhørende veileder. Begge parter anbefaler å benytte denne i arbeidet med tilskuddsberegning. Erfaringene viser at det oppstår færre feil og klager i kommuner som har tatt den i bruk. Du finner oppdatert veileder med blant annet avklaringer rundt pensjon og malen her. 

Seminar 4. september
Erfaringsseminaret 4. september arrangeres på Thon hotel Airport på Gardermoen. Målgruppen er saksbehandlere og ledere i kommunen med ansvar for økonomisk tilsyn med og tilskudd til private barnehager. Hovedintensjonen er å lære av hverandres erfaringer og det vil være fokus på å dele disse i grupper etter korte innledninger.

Erfaringsseminaret vil bli delt i to økter hvor tilskuddsberegning blir tema i den ene og økonomisk tilsyn i den andre. Vi håper på mange deltakere som vil dele erfaringer både for å bidra til egen og andres læring.

Påmeldingsfristen er 20. august.