Barnehagetilskudd; Vil ha hjelp til videoveileder
KS innspill til en videoveiledning angående beregning av tilskudd til private barnehager. Illustrasjon: Colourbox.com

Barnehagetilskudd; Vil ha hjelp til videoveileder

KS og PBL har utarbeidet en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager. Mange kommuner har nå erfaringer med bruk av veilederen og tilhørende maler. KS ber om innspill til konkrete utfordringer kommunene ønsker belyst i en videoveiledning.

Kommunene har frist for vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2018 den 31. oktober 2017. Agenda Kaupang har på oppdrag fra KS og PBL utarbeidet en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager. For å bidra til arbeidet i kommunene og supplere veilederen, utarbeider KS en videoveiledning basert på aktuelle problemstillinger fra kommunene.

KS ønsker at videoveiledningen skal utdype problemstillinger som kommunene møter i det praktiske arbeidet med tilskuddsberegningen. Videoen som skal supplere veilederen blir åpent tilgjengelig på internett. Planlagt publisering er i uke 38. Hege Kristin Sunde fra Agenda Kaupang vil være kursholder i videoveiledningen.

Veilederen med maler ligger i lenken under Videre lesning (rammen nedenfor). Den er laget for å sikre mest mulig korrekt og etterprøvbar tilskuddsberegning etter forskrift om tilskudd til private barnehager. Både KS og PBL oppfordrer kommunene til å benytte malene som er utarbeidet.

Innspill sendes per epost senest 5. september 2017 til trond.kalhagen@ks.no og martin.fjordholm@ks.no. Vi ber om at dere i størst mulig grad er konkrete og beskriver problemstillingene godt.