Mønsteravtale for lokale samarbeidsavtaler
Lek i barnehagen. Foto: Siv Dolmen

Mønsteravtale for lokale samarbeidsavtaler

Ny mønsteravtale ble undertegnet av KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) i mars 2011.

Mønsteravtalen for samarbeidsavtale gjelder samarbeidet mellom en godkjent ikke-kommunal barnehage og kommunen - innen rammen av lov om barnehager med forskrifter med endringer til og med 29.10.2010.

Mønsteravtalen avløser tidligere mønsteravtale utarbeidet av ovennevnte organisasjoner i april 2005. Mønsteravtalen kan også nyttes som grunnlag for avtale som inngås mellom kommune og privat barnehage som er medlem av annen organisasjon eller ikke medlem av noen organisasjon.

De mange endringene i lov og forskrifter for banrehagesektoren som har fulgt de senere årene - og særlig som følge av overgangen til rammefinansiering av sektoren f.o.m. 2011 har gjort denne revisjonen av mønsteravtalen helt nødvendig.

Lokale retningslinjer om tildeling av driftstilskudd fra kommunene på Søre Sunnmøre og Bergen kommune følger som vedlegg til den nye mønsteravtalen.

Videre lesning