Konferanser om mobbing i barnehagen
– De som jobber i barnehagen kan utgjøre en forskjell. Voksne kan forebygge mobbing før det starter, gripe inn dersom det oppstår og følge opp på en måte som forhindrer at det fortsetter, sier dosent Pål Roland, en av foredragsholderne i Bergen. Foto: KS

Konferanser om mobbing i barnehagen

Med kloke og profesjonelle voksne kan barnehagene forebygge utenforskap og stigmatisering. I samarbeid med Partnerskap mot mobbing arrangerer KS flere konferanser om dette viktige temaet i oktober.

Konferansen vil blant annet belyse alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning.

– De som jobber i barnehagen kan utgjøre en forskjell. Voksne kan forebygge mobbing før det starter, gripe inn dersom det oppstår og følge opp på en måte som forhindrer at det fortsetter, sier dosent Pål Roland, en av foredragsholderne på konferansen i Bergen.

Konferansen er rettet mot alle som jobber i barnehage.

Settes opp i flere byer
Konferansen er bygd over samme lest som konferansen «Kunsten å møte en bjørn» som Partnerskap mot mobbing arrangerte i desember 2017 på Gardermoen. Først ute er Oslo (11. oktober) og Bergen (18. oktober) i høst, deretter fortsetter Tromsø og Trondheim på nyåret.

Presenterer forskning
Konferansen tar for seg flere aspekter rundt mobbing i barnehagen. Fjell kommune, med prosjektet «Trygg i Fjell», jobber systematisk med å forebygge og håndtere mobbing. På konferansen vil kommunen dele av sine erfaringer og hvordan de jobber med prosjektet. 

Camilla Otterlei er også på programmet. Hun har skrevet boken «Kunsten å møte en bjørn» etter at hun som mor fikk oppleve å ha en sønn som ikke hadde det bra i barnehagen. Camilla skal blant annet si noe om sin kamp for å bli tatt på alvor.

Professor Ingrid Lund skal snakke om holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing. Vi får også treffe Katrine Giæver som er PHD-stipendiat og forsker blant annet på inkludering og ekskludering i den flerkulturelle barnehagen.

 Se hele programmet og meld deg på konferansen