Barnehagene trenger også fagarbeidere
KS vil arbeide målrettet for at flere barnehageeiere anerkjenner og ser verdien av kompetente fagarbeidere også i denne sektoren. Illustrasjonsfoto: Kristina B Holmeblad.

Barnehagene trenger også fagarbeidere

Aftenposten slår nylig et slag for å øke tettheten av pedagoger i barnehagene i avisens leder. Det er et mål som KS støtter.

Denne artikkelen er en replikk til Aftenpostens leder onsdag 19. oktober 2016. Avisen fant dessverre ikke plass til denne. 

At kompetanse gir kvalitet, også i barnehagene, er det heller ingen tvil om. Men når Aftenposten sidestiller kompetanse i barnehagene med pedagoger alene, og omtaler andre som «ansatte med de beste hensikter», gjør avisen stor urett mot en viktig yrkesgruppe.

I disse dager arrangeres det yrkes-NM i Bergen, og et av fagene det konkurreres i er barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennom flere dagers konkurranser får deltagerne utfordringer og oppgaver som synliggjør deres gode ferdigheter og kompetanse.

Dette er fagarbeidere som i stor grad finner sitt fremtidige arbeid i landets mange barnehager. Deres bakgrunn og kompetanse er viktig i barnehagene, og sammen med barnehagelærerne skaper denne yrkesgruppa en god og trygg barnehagehverdag for barna våre. I tillegg til målet om å øke pedagogandelen i barnehagene, vil KS også arbeide målrettet for at flere barnehageeiere anerkjenner og ser verdien av kompetente fagarbeidere også i denne sektoren.