Barnehage

Barnehage

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. KS jobber for å ivareta barnehagen som arena for omsorg og lek samtidig som den i stadig større utstrekning er en del av et livslangt læringsløp (KS' eierstrategi). (Foto: Siv Dolmen)


Kurs og konferanser