Utdanning og oppvekst

Utdanning og oppvekst

«Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden» (Nelson Mandela). Under utdanning finner du artikler om barnehage, barnevern, fag- og yrkesopplæring og skole. Omtale av prosjekter og FoU-er finner du også her. 


Kurs og konferanser