Søk på Samplan 2018-2019
Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Søk på Samplan 2018-2019

Nå haster det med å søke på etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging gjennom Samplan. Søknadsfristen er 1. mai 2018. Ved behov for mer tid, ta kontakt (se kontaktinfo til Eva nedenfor).

Samplan er etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging og er rettet mot deg som har plan- og utviklingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater og statlige etater. Private planleggere og folkevalgte kan også søke.  Deltakerne kan ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som del av mastergrad i samfunnsplanlegging. Samlingene blir lagt rundt i Norge og det blir en feltperiode i Nord-Norge i mai-juni 2019.

Hvert år tar mellom 30 og 40 Samplan og til nå har ca. 1400 tatt kurset/studiet. Her er noe av det de uttaler:

  • - Samplan har gitt meg en faglig vitamininnsprøytning og fantastiske opplevelser, sier rådgiver Tim Christian Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune.
  • Terje Birkrem Hovland, arkeolog, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, viser til at Samplan har gitt han en unik mulighet til å se sitt eget planarbeid og sin egen rolle i forvaltningen i et helhetsperspektiv.
  • Nordre Land kommune sendte tre deltakere til Samplan i 2016/17. De mente det var en fordel å være flere fra samme kommune slik at plan- og utviklingskompetansen fikk et løft. De mente også at Samplan er særdeles lærerikt siden Samplan samler mange forskjellige kommuner og forvaltningsnivåer fra hele landet. Erfaringsutvekslingen gir inspirasjon og nyttig lærdom.

Kurset/studiet tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven . Hovedtemaer i 2018-2019 er:

  • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
  • Styringsutfordringer for planleggingen og planleggeren
  • Planleggingsmetoder og verktøy
  • Makt og roller i planleggingen
  • Planleggingen i et samfunnsperspektiv
  • Planteori
  • Metodikk for feltarbeid

Tidspunkt og steder for samlingene: ( med forbehold om endringer)

   1.   periode

           9. - 14. september : Lillehammer

          17. - 21. september: Gran

    2.   periode

           19. - 23. november: Bergen

     3.   periode

           11. - 15. mars: Trondheim

     4.   periode

           27. - 31. mai: Tromsø

           31.mai - 4. juni: Feltarbeid i Nord-Norge

           4.juni - 7. juni : Svolvær

Deltakeravgiften er på 32.500 kr. Deltakere fra kommuner (unntatt Oslo) og fylkeskommuner kan søke om tilskudd i form av OU-midler fra KS.

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.

Nedenfor finner du lenker til Samplan brosjyren og søknadsskjema.